| Klientská zóna |

Vedenie spoločnosti

  PREDSTAVENSTVO

  ŽIAROMAT a.s.
  Továrenská 1,
  985 01 Kalinovo
Tel.: 00421 47 43 020 13
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:ziaromat@ziaromat.sk
http://www.ziaromat.sk
  ING. MARIAN KURČÍK
  Predseda predstavenstva

  Tel.: 00421 48 64 534 00
  Fax : 00421 48 64 534 02
  E-mail:kurcik@zelpo.sk
  ING. ĽUBOMÍR KUPEC
  Podpredseda predstavenstva a Generálny riaditeľ

  Tel.: 00421 47 43 020 48
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:kupec@ziaromat.sk
  ING. JÁN VILLIM
  Člen predstavenstva a Ekonomický riaditeľ

  Tel.: 00421 47 43 020 17
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:villim@ziaromat.sk
  ING. IVAN ZEMKO
  Člen predstavenstva a Výrobno – technický riaditeľ

  Tel.: 00421 47 43 020 46
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:zemko@ziaromat.sk
  ING. ROMAN GÁL
  Člen predstavenstva a Obchodný riaditeľ

  Tel.: 00421 47 43 020 53
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:gal@ziaromat.skKruhová pecPecný vozPecný voz surový