Company management

  BOARD OF DIRECTORS

  ŽIAROMAT a.s.
  Továrenská 1,
  985 01 Kalinovo
Tel.: 00421 47 43 020 13
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:ziaromat@ziaromat.sk
http://www.ziaromat.sk
  ING. MARIAN KURČÍK
  Chairman of the Board

  Tel.: 00421 48 64 534 00
  Fax : 00421 48 64 534 02
  E-mail:kurcik@zelpo.sk
  ING. PETER BALÁŽ
  Vice Chairman of the Board and Managing Director

  Tel.: 00421 47 43 020 48
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:balaz@ziaromat.sk
  ING. TOMÁŠ LONGAUER
  Member of the Board and Financial Director

  Tel.: 00421 47 43 020 17
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:longauer.tomas@ziaromat.sk
  ING. IVAN ZEMKO
  Member of the Board and Operations Director

  Tel.: 00421 47 43 020 46
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:zemko@ziaromat.sk
  ING. ROMAN GÁL
  Member of the Board and Sales Director

  Tel.: 00421 47 43 020 53
  Fax : 00421 47 43 020 08
  E-mail:gal@ziaromat.skKruhová pecPecný vozPecný voz surový