| Klientská zóna |

História spoločnosti

Koncom 19-teho storočia sa s rozvojom hutníctva začala využívať žiaru vzdornosť kalinovských ílov. Do tohoto obdobia
spadá aj vznik súčasného závodu, ktorý bol založený v roku 1890 s názvom Kalinovská šamotová továreň, učastinná spoločnosť. V tomto roku začal pracovať v Kalinove závod na výrobu šamotu ako prvý priemyselný podnik. Založil ho Bartolomej Deutch so spolumajiteľom Petrom Krauzom. Pohonnou energiou závodu boli dva parné stroje. Po vzniku závodu pracovalo v ňom 120-150 zamestnancov. Rozbehla sa výroba všetkých druhov šamotového tovaru.

V roku 1901 bola z Lučenca do Poltára vybudovaná železničná trať.
Počas prvej svetovej vojny továreň nepracovala naplno.
V rokoch 1921 – 1924 zasiahla aj šamotovú továreň hlboká hospodárska kríza.
Po skončení II. svetovej vojny bola obnovená prevádzka v závode na výrobu šamotu.
V roku 1946 bol závod na výrobu šamotových tvarových prvkov znárodnený.
Po roku 1946 bol výrobný program zameraný na výrobu stavebnej keramiky.
V rokoch 1951 .1958 sa stal závod Kalinovo základným závodom Stredoslovenských keramických závodov. V roku 1958 prebehla fúzia Slovenských magnezitových závodov v Lovinobani, Magnezitových baní a hút v Lubeníku a Stredoslovenských keramických závodov do jedného podniku Slovenské magnezitové závody Košice.
Preorientovanie výroby na výrobu kachľových, šporákových vložiek a liaceho materiálu.
Inštalovanie Kellerovej automatiky v budovách nad pecou č. 1 a č. 2.
Rok 1952 postavenie novej prípravne a lisovne s mokrou súpravou systému Chambers, postavenie skladu surovín, dielní, garáží, administratívnej budovy, laboratórií. Zavedenie výroby polosuchým lisovaním a rekonštrukcia starej prípravne hmôt.
V roku 1968 sa začali z iniciatívy Ing. Maniačeka skúšobne vyrábať žiarobetónové panely.
V roku 1970 bola postavená hala na výrobu metacích hmôt a žiarobetónov.
Rok 1990 100 rokov od založenia závodu. roku 1993 došlo k delimitácii závodov SMZ š. p. Košice na samostatné závody, ktoré prijali vlastné názvy závodov. SMZ
Kalinovo zmenilo názov na Ziaromat š. p. Kalinovo.
V roku 1995 vznikla v procese privatizácie Ziaromat š. p. zamestnanecká akciová spoločnosť s názvom Ziaromat a.s. Kalinovo.
V polovici roku 2004 sa uskutočnili v spoločnosti Ziaromat a. s. zásadné akcionárske zmeny, výsledkom ktorých bolo začlenenie spoločnosti do skupina firiem patriacich k spoločností Železiarne Podbrezová a. s.

História_001Historická fotografiaZavod v roku 1927 kresba