Kontakt:

 +421 47 4302013

O spoločnosti

Spoločnosť ŽIAROMAT a. s. Kalinovo je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ho historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a podobne).

Vo svojej histórií spoločnosť prešla rôznymi etapami vývoja od samostatnej existencie vo forme účastinnej spoločnosti, cez zaradenie do štátneho podniku Slovenské magnezitové závody, š. p., ďalej existovala ako samostatný štátny podnik a posledne, doteraz aktuálnou formou je akciová spoločnosť.

V druhej polovici roku 2004 sa a. s. ŽIAROMAT stala členom skupiny ŽP Group Podbrezová. Z hľadiska výrobného programu je pre ŽIAROMAT a. s. stále hlavnou časťou výroby – šamot (t. z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí.

Napriek postupnému znižovaniu mernej spotreby žiaruvzdorných materiálov v oblasti výroby ocele a neželezných kovov si spoločnosť našla svoje miesto na trhu po zrealizovaní nevyhnutných technologických investícií potvrdí svoje opodstatnenie aj v budúcnosti.

Kontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt