Kontakt:

 +421 47 4302013

Vedenie spoločnosti


Predstavenstvo

ING. MARIAN KURČÍK
Predseda predstavenstva

Tel .: 00421 48 64 534 00
Fax: 00421 48 64 534 02
E-mail: kurcik@zelpo.sk
ING. PETER BALÁŽ
Podpredseda predstavenstva a Generálny riaditeľ

Tel: 00421 47 43 020 48
Fax: 00421 47 43 020 08
E-mail: balaz@ziaromat.skING. TOMÁŠ LONGAUER
Člen predstavenstva a Ekonomický riaditeľ

Tel .: 00421 47 43 020 17
Fax: 00421 47 43 020 08
E-mail: longauer.tomas@ziaromat.sk
ING. IVAN ZEMKO
Člen predstavenstva a Výrobno – technický riaditeľ

Tel .: 00421 47 43 020 46
Fax: 00421 47 43 020 08
E-mail: zemko@ziaromat.sk


ING. ROMAN GÁL
Člen predstavenstva a Obchodný riaditeľ

Tel .: 00421 47 43 020 53
Fax: 00421 47 43 020 08
E-mail: gal@ziaromat.sk
Kontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt