Kontakt:

 +421 47 4302013

Vedenie spoločnosti


Predstavenstvo
Ing. Ivan Zemko
Predseda predstavenstva a Generálny riaditeľ
Tel: +421 47 43 020 48
Fax: +421 47 43 020 08
E-mail: zemko@ziaromat.sk
Ing. Dagmara Beniková
Člen predstavenstva a Ekonomická riaditeľka
Tel .: +421 47 43 020 17
Fax: +421 47 43 020 08
E-mail: benikova@ziaromat.sk


Ing. Roman Gál
Člen predstavenstva a Obchodný riaditeľ
Tel .: +421 47 43 020 53
Fax: +421 47 43 020 08
E-mail: gal@ziaromat.sk
Ing. Pavol Veselovský
Podpredseda predstavenstva a Výrobno – technický riaditeľ
Tel .: +421 47 43 020 46
Fax: +421 47 43 020 08
E-mail: veselovsky@ziaromat.skKontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt