Kontakt:

 +421 47 4302013

Identifikačné údaje

Obchodné meno: ŽIAROMAT a.s.
Sídlo: Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
IČO: 31 633 803
IČ DPH: SK2020465722
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK05 0900 0000 0003 0331 2220
Dátum zápisu:1. august 1995
Zápis v:OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 289/S

Kontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt