Kontakt:

 +421 47 4302013

Kontakty


Generálny riaditeľ
Ing. Ivan Zemko
T: +421 47 430 20 48
F: +421 47 430 20 08
E: zemko@ziaromat.sk

Referent sekretariátu GR
Andrea Harániová
T: +421 47 430 20 13
F: +421 47 430 20 08
E: haraniova@ziaromat.sk

Ekonomická riaditeľka
Ing. Dagmara Beniková
T: +421 47 430 20 17
F: +421 47 430 20 08
E: benikova@ziaromat.sk

Obchodný riaditeľ
Ing. Roman Gál
T: +421 47 430 20 53
F: +421 47 430 20 08
E: gal@ziaromat.sk

Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Pavol Veselovský
T: +421 47 430 20 46
F: +421 47 430 20 08
E: veselovsky@ziaromat.sk

Vedúci personálneho oddelenia
Miroslav Urda
T: +421 47 430 20 49
F: +421 47 430 20 08
E: urda@ziaromat.sk

Manažér kvality
Ing. Eva Detvaiová
T: +421 47 430 20 61
F: +421 47 430 20 08
E: detvaiova@ziaromat.sk

Vedúci výroby
Mgr. Michal Čepko
T: +421 47 430 20 47
F: +421 47 430 20 08
E: cepko@ziaromat.sk

Vedúci technického oddelenia
Ing. Michal Lenhard
T: +421 47 430 20 15
F: +421 47 430 20 08
E: lenhard@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia technológie
Ing. Ľuboš Ďurik, PhD.
T: +421 47 430 20 65
F: +421 47 430 20 08
E: ldurik@ziaromat.sk

Vedúca oddelenia odbytu
Ing. Erika Gréčová
T: +421 47 430 20 69
F: +421 47 430 20 08
E: grecova@ziaromat.sk

Vedúca oddelenia marketingu
Ing. Lýdia Kačániová
T: +421 47 430 20 68
F: +421 47 430 20 08
E: marketing@ziaromat.sk

Vedúca oddelenia ekonomiky
Ing. Dagmara Beniková
T: +421 47 430 20 19
F: +421 47 430 20 08
E: benikova@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia logistiky
Mário Stupár
T: +421 47 430 20 14
F: +421 47 430 20 09
E: stupar@ziaromat.sk

Kontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt