Kontakt:

 +421 47 4302013

Riadenie a systém kvality

Našou prioritou je kvalita sortimentu výrobkov. Dôkazom je presun ťažiska z plastickej výroby na výrobu polosuchú.

Strategickým rozhodnutím spoločnosti bolo vybudovanie systému riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001:2000 a následné získanie certifikátu.

Našou prednosťou je vysoká prispôsobivosť tvarovým požiadavkám zákazníkov. Zabezpečujeme vlastný vývoj, výrobu a poradenský servis na naše materiály. Všetky druhy kontroly sú vykonávané v zhode s platnými ISO normami a preberacími podmienkami vyšpecifikovanými v kúpnej zmluve.

Kvalita každej dodávky je dokladovaná osvedčením o kvalite.

Kontaktujte nás...

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1
Kalinovo
985 01

Viac o spoločnosti...

+421 47 430 2013

Kontakt