| Klientská zóna |

Kontakty

ŽIAROMAT a.s.
Továrenská 1,
985 01 Kalinovo

Tel.: 00421 47 43 020 13
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail: ziaromat@ziaromat.sk
http://www.ziaromat.sk
Predseda predstavenstva

Ing. Marian Kurčík
Tel.: 00421 48 64 534 00
Fax : 00421 48 64 534 02
E-mail:kurcik@zelpo.sk
Generálny riaditeľ

Ing. Peter Baláž
Tel.: 00421 47 43 020 48
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:balaz@ziaromat.sk

Úsek generálneho riaditeľa

Referent sekretariátu GR
Elena Hroncová
Tel.: 00421 47 43 020 13
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:hroncova@ziaromat.sk

Vedúci personálneho oddelenia
Miroslav Urda
Tel.: 00421 47 43 020 49
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:urda@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia riadenia kvality a manažér kvality
Ing. Eva Detvaiová
Tel.: 00421 47 43 020 61
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:detvaiova@ziaromat.sk

Úsek výrobno– technického riaditeľa

Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Ivan Zemko
Tel.: 00421 47 43 020 46
Fax.: 00421 47 43 020 08
E-mail: zemko@ziaromat.sk

Vedúci technického oddelenia
Ing. Jozef Šulaj
Tel.: 00421 47 43 020 45
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:sulaj@ziaromat.sk

Vedúci výroby
Marian Poctavek
Tel.: 00421 47 43 020 47
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:marian.poctavek@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia technológie
Ing. Ľuboš Ďurik PhD
Tel.: 00421 47 43 020 65
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:ldurik@ziaromat.sk

Úsek obchodného riaditeľa

Obchodný riaditeľ
Ing. Roman Gál
Tel.: 00421 47 43 020 53
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:gal@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia odbytu
Erika Gréčová
Tel.: 00421 47 43 020 69
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:grecova@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia marketingu
Ing. Lýdia Kačániová
Tel.: 00421 47 43 020 68
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:marketing@ziaromat.sk

Úsek ekonomického riaditeľa

Ekonomický riaditeľ
Ing. Tomáš Longauer
Tel.: 00421 47 43 020 17
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:longauer.tomas@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia ekonomických informácií a rozborov
Ing. Dagmara Beniková
Tel.: 00421 47 43 020 19
Fax : 00421 47 43 020 08
E-mail:benikova@ziaromat.sk

Vedúci oddelenia logistiky
Mário Stupár
Tel.: 00421 47 43 020 14
Fax : 00421 47 43 020 09
E-mail:stupar@ziaromat.sk