| Klientská zóna |

Výrobný program

VÝROBNÝ PROGRAM
(celú brožúrku výrobného programu môžete nájsť TU )


1
ŠAMOT OBYČAJNÝ
KALOR
2
ŠAMOT POLOTVRDÝ
KALPOR
3
ŠAMOT TVRDÝ
KALTOR
4
ŠAMOT KACHĽOVÝ
KALKA
5
ŠAMOT LIACI
KALCI
6
ŠAMOT KYSELINOVZDORNÝ
KALCID
7
ŠAMOT ĽAHČENÝ
KALPER
8
ŠAMOT ŠPECIÁLNY
KALUR
9
ŽIAROBETÓNY OBYČAJNÉ
KALINIT- RCC
10
ŽIAROBETÓNY TORKRETAČNÉ
KALGUN - GC
11
ŽIAROBETÓNY IZOLAČNÉ
KALTERM
12
ŽIAROBETÓNY STREDNE CEMENTOVÉ
KALURIT - MCC
13
ŽIAROBETÓNY NÍZKOCEMENTOVÉ
KALURIT - LCC
14
ŽIAROBETÓNY NÍZKOCEMENTOVÉ SAMOTEČÚCE
KALURIT - SFL
15
ŽIAROBETÓNY ULTRANÍZKOCEMENTOVÉ
KALURIT - ULCC
16
ŽIARUVZDORNÉ MALTY
KALMAL
17
ŽIARUVZDORNÉ HMOTY
KALTERAM
18
ŽIARUVZDORNÉ TMELY
KALTEC
19
ŽIARUVZDORNÉ TMELY PRÁŠKOVÉ
KALTEC
20
SYNTETICKÁ TROSKA
CORUNDUM


Žiarobetóny môžu byť vyrobené s prímesou oceľových vlákien, ktoré podstatným spôsobom zlepšujú ich mechanické vlastnosti. ŽIAROMAT a.s. má zariadenie pre výrobu tvaroviek, ktoré môže následne vysušiť a vypáliť až na teplotu 1450°C. Tvarové a netvarové žiaruvzdorné materiály nachádzajú uplatnenie v hutníctve železa, oceliarstva, zlievárenstva železných a neželezných kovov, vo výrobe kachlí a krbov, silikátovom priemysle, energetike a spaľovniach, v chemickom a petrochemickom priemysle, a pod.

kachlovinaKlin kratkyMunchen_biely
P5 IIPlatňa 400x250x40Šamot liaci
Šamotová tvarovkaŠamotová tvarovka 1Výrobok_001
Výrobok_003Výrobok_004Výrobok_005