| Klientská zóna |

ŽP GROUP

                                                       Dcérske spoločnosti Železiarní Podbrezová a.s.

*
   
  Transformaciones Metalurgicas S.A.U.
  (TRANSMESA S.A.U.)
  Sídlo: Calle Joan Draper i Fossas, 30
  08350 Arenys de Mar (Barcelona), Španielsko
  Prezident: Ing. Vladimír Soták
  Generálny riaditeľ: Joan Ramon Domènech
  Telefón: +34 93 754 9200
  Telefax: +34 93 752 3847
  E-mail: transmesa@transmesa.com
  Web: www.transmesa.com
Spoločnosť, založená v roku 1944 v Barcelone, sa špecializuje na výrobu presných za studena ťahaných rúr a rúrok z uhlíkovej a nízko legovanej ocele. Súčasťou skupiny ŽP Group je od roku 2008.
   
  ŽP EKO QELET a.s.
  Sídlo: Českoslovensej armády 1694, Martin, Slovensko
  Generálne riaditeľstvo: Priemyselná 916,
  Hliník nad Hronom, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Roman Veverka
  Telefón: +421 45 6762720
  Telefax: +421 45 6762781
  E-mail: veverka@ekoqelet.sk
  Web: www.ekoqelet.sk
Spoločnosť sa zaoberá výkupom a spracovaním železného šrotu a farebných kovov v niekoľkých lokalitách Slovenska. Počas niekoľkoročnej práce s druhotnými surovinami sa stala prioritným dodávateľom oceľového šrotu pre Železiarne Podbrezová a.s., ktoré v júli 2005 majetkovo vstúpili do tejto spoločnosti..
   
  ŽIAROMAT a.s.
  Sídlo: Továrenská 1, 98501 Kalinovo, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Peter Baláž
  Telefón: +421 47 4302013, 4302018
  Telefax: +421 47 4302008
  E-mail: ziaromat@ziaromat.sk
  Web: www.ziaromat.sk
Spoločnosť ŽIAROMAT a.s. je tradičným výrobcom žiaruvzdorných materiálov, ako sú šamot, žiarobetóny a iné hmoty a žiaruvzdorné zmesy. Spoločnosť sa stala súčasťou ŽP Group v roku 2004.
   
  KBZ s.r.o.
  Sídlo: Karpatská 14, 04001 Košice, Slovensko
  Konatelia: Ing. Andrej Orolín, Oto Ivan, Anton Mucha
  Telefón: +421 55 7203607
  Telefax: +421 55 7203608
  E-mail: kbz@kbz.sk
  Web: www.kbz.sk
KBZ s.r.o. patrí medzi popredné spoločnosti na slovenskom trhu, ktoré sa zaoberajú obchodom s farebnými kovmi a železným šrotom. Je dôležitým dodávateľom oceľového šrotu pre Železiarne Podbrezová a.s.