| Klientská zóna |

ŽP GROUP

                                                       Dcérske spoločnosti Železiarní Podbrezová a.s.

SLUŽBY
   
Tále, a.s.
  Sídlo: Tále 100, 97651, Horná Lehota, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Ľuboš Ďurinďák
  Telefón: +421 48 6171411, 6171414
  Telefax: +421 48 6171414
  E-mail: infotale@tale.sk
  Web: www.tale.sk
Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania služieb v oblasti turistiky. Komplexnosťou poskytovaných služieb v oblasti rekreácie a športu patrí v súčasnosti medzi významné subjekty turistického ruchu na Slovensku.
   
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
  Sídlo: Mierová ul. 39335, 97646 Valaská, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Anna Kováčová
  Telefón: +421 48 6451670, 6451671
  Telefax: +421 48 6451672
  E-mail: kovacova@zelpo.sk
Cieľom spoločnosti je poskytovanie dopravných a špedičných služieb pre Železiarne Podbrezová a.s. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu kamiónových zásielok do krajín Európskej únie, zabezpečenie prepravy tovaru po železnici, rozvoj prepravy tovaru v kontajneroch a spolupráca pri realizácii zámorských prepráv.
   
ŽP - Gastroservis, s.r.o.
  Sídlo: Mierová ul. 39321, 97646 Valaská, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Jozef Krella
  Telefón: +421 48 6451530, 6451550
  Telefax: +421 48 6451532
  E-mail: gastro@zelpo.sk
  Web: www.zelpo.sk/gastro
Spoločnosť podniká v oblasti stravovania. Vďaka kvalite služieb v oblasti stravovania, záujem o služby poskytované touto spoločnosťou stúpa. Prejavuje sa to zvýšením objemu výroby jedál ako aj nárastom obratu v kantínach.
   
ŽP Informatika s.r.o.
  Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Jozef Urban
  Telefón: +421 48 6452400
  Telefax: +421 48 6452502
  E-mail: urban@zelpo.sk
  Web: www.zpinformatika.sk
Železiarne Podbrezová a.s., založila ako jediný spoločník dcérsku spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. Prvoradým poslaním spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií pre Železiarne Podbrezová a jej dcérske spoločnosti. Spoločnosť však plánuje kvalitou svojich služieb osloviť aj iných externých odberateľov.
   
ŽP Šport, a.s.
  Sídlo: Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Soňa Máziková
  Telefón: +421 48 6451225, 6451224
  Telefax: +421 48 6451222
  E-mail: tjzp@zelpo.sk
  Web: www.zpsport.sk
Existencia spoločnosti spočíva v realizácii profesionálnej športovej činnosti v oblasti kolektívnych športov, reklamnej a propagačnej činnosti, ale aj v organizácii a rozvoji športovej činnosti na úrovni masového neprofesionálneho športu zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. ako aj ostatných obyvateľov Horehronia.
   
ŽP BYTOS, s.r.o.
  Sídlo: Kolkáreň 36,97681 Podbrezová, Slovensko
  Generálny riaditeľ: Ing. Věra Buláková
  Telefón: +421 48 6451680, 6451683
  Telefax: +421 48 6451682
  E-mail: bulakova@mbox.zelpo.sk
Počas šesť ročnej histórie spoločnosti bolo naplnené jej základné poslanie – transformácia vlastníctva viac ako 1200 bytov Železiarní Podbrezová a.s. do osobného vlastníctva občanov. V súčasnosti jej hlavná činnosť spočíva v správe bytového fondu.
   
ŽP VVC s.r.o.
  Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová, Slovensko
  Konatelia: prof. Ing. Ľudovít Pariľák, CSc., Ing. Vladimír Zvarík, Ing. Lenka Haviarová
  Telefón: +421 48 6454031, 6454035
  Telefax: +421 48 6454032
  E-mail: parilak@zelpo.sk, haviarova@zelpo.sk
  Web: www.zpvvc.sk
Výskumno-vývojové centrum v Podbrezovej bolo založené v roku 2008 s cieľom koncentrovať personálne i technické výskumné kapacity pre celú skupinu podnikov ŽP GROUP na jedno miesto do samostatnej právnej jednotky. Víziou je vybudovať centrum regionálneho a národného významu, až po jeho medzinárodnú akceptáciu.
Hlavnou činnosťou je výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied: v oblasti fyzikálnej metalurgie, tvárnenia materiálov a ich výskum a vývoj, ekologické riešenia v hutníctve, testovanie, meranie, analýza a kontrola štruktúry materiálov, ich chemické, fyzikálne a mechanické vlastnosti. Okrem toho spoločnosť vykonáva činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a školiteľov v mimoškolskej vzdelávacej činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
Škoda TS - hydraulický lisZP GROUP - ZDASŽP Group 1